Vol 29, No 2 (2012)

Table of Contents

Editorial

First Page And Contents PDF
 

Basic Medical Sciences

Kalpteki moleküler Ca+2 sinyali üzerinde TRPM katyon kanallarının rolleri 83-90
Mustafa SAYGIN, Mustafa NAZIROĞLU
Endoplazmik retikulum stresi ve katlanmamış protein cevabı 95-100
Aynur DÜZGÜN, Hasan ALAÇAM, Ali OKUYUCU
Düşük örneklerinde sitogenetik analiz sonuçları 113-115
Gülsen ÖKTEN, Nurten KARA, Şengül TURAL, Sezgin GÜNEŞ, Davut GÜVEN, İdris KOÇAK, Alaaatin BALCI
Prematüre ovaryen yetmezlik ve 46,X,del(X)(q21) 167-168
Nurten KARA, Şengul TURAL, Gülsen ÖKTEN, İdris KOCAK, Akın TEKCAN

Internal Medical Sciences

Hipertansiyon hastalarında bitkisel ürün kullanımı 109-112
Cem BİÇEN, Özde ELVER, Emre ERDEM, Coşkun KAYA, Ahmet KARATAŞ, Melda DİLEK, Tekin AKPOLAT
Psoriaziste sistemik tedavilerin etkinliklerinin immünohistokimyasal metodla karşılaştırılması 117-120
Günseli Şefika PANCAR, Fatma AYDIN, Levent YILDIZ, Esra Pancar YÜKSEL, Nilgün ŞENTÜRK, Tayyar CANTÜRK, Ahmet Yaşar TURANLI
Acil serviste beyin damar hastalığı tanısı alan hastaların geriye dönük incelenmesi 135-140
Celal KATI, Hızır Ufuk AKDEMİR, Dursun AYGÜN
Erken evre glottik larenks kanserinde radyoterapi sonuçları: Tek merkez deneyimi 141-147
Deniz MEYDAN, Bilge GÜRSEL, Nilgün ŞAHİN, Nilgün ÖZBEK
Hemikore ile prezente olan iskemik inme 153-154
Yakup TÜRKEL
Birincil kemik lenfoması 155-158
Murat  ELLİ, Halil ÇELİK, Ayhan DAĞDEMİR, Nevzat DABAK, Mustafa Bekir SELÇUK, Fevziye CANBAZ TOSUN, Bedri KANDEMİR

Surgery Medical Sciences

Gebelikte parasetamol kullanımı 91-94
Evren ŞAVLI
Yaşlılarda kardiyak cerrahi sonrası yoğun bakımda deliryumun prevalansı ve risk faktörleri 101-107
Tülin AKARSU AYAZOĞLU, Hülya TÜR, Cihan BOLAT, İsmail ÖZKAYNAK, Mehmet Akif CANDAN
Acil servise boğulma nedeniyle başvuran hastaların geriye dönük incelenmesi 121-125
Nurşah BAŞOL, Ahmet BAYDIN, Türker YARDAN
Pediatrik ön kol çift kırıklarında titanyum elastik çivi sonuçları 127-130
Ferhat SAY, Ahmet Murat BÜLBÜL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2 yıllık süreçte baş boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi deneyimimiz -50 vaka 131-133
Senem ÇENGEL, Cem BAYRAKTAR, Ahmet AKSOY, Sinan ATMACA, İlkser AKPOLAT
Turnike açılma zamanının diz artroplastisi sonrası kan kaybına etkisi 149-151
Çağatay Eyüp ZENGİN, Birol GÜLMAN, Murat ERDOĞAN, Hicabi SEZGİN, Alper ÇIRAKLI, Ahmet PİŞKİN
Kalsifiye kronik subdural hematom 159-161
Mustafa ARAS, Murat ALTAŞ, Atilla YILMAZ, Yurdal SERARSLAN, Boran URFALI, Nebi YILMAZ
Travmatik asfiksi 163-165
Burçin  ÇELİK, Diren Cemgil ÖZTÜRK, Selçuk GÜRZ


ISSN: 1309-5129