Vol 29, No 1s (2012)

Diyabet

Table of Contents

Editorial

First Page And Contents PDF
 
Editörden 1
 

Internal Medical Sciences

Diabetes mellitusun tanı ve izlem kriterleri S2-S6
Ayşegül ATMACA
Diyabet tedavisinde hasta eğitimi S7-S11
Gülay BAYRAK, Ramis ÇOLAK
Tip 2 diabetes mellitusda tıbbi beslenme tedavisi S12-S15
Güzin TÜMER, Ramis ÇOLAK
Diyabet ve egzersiz S16-S22
Çiğdem TURA BAHADIR, M. Hulusi ATMACA
Oral antidiyabetik ajanlar S23-S29
M. Hulusi ATMACA, Gülçin CENGİZ ECEMİŞ
Tip 2 diabetes mellitus tedavisinde inkretinler S30-S38
Ramis ÇOLAK
Tip 2 diabetes mellitusta kombinasyon tedavisi S39-S43
Elif KILIÇ KAN, Ramis ÇOLAK
Tip 2 diabetes mellitusta insülin tedavisi S44-S48
M. Hulusi ATMACA


ISSN: 1309-5129