Vol 29, No 4 (2012)

Table of Contents

Editorial

First Page And Contents I-VII
 
Author and Reviewer Index PDF
 

Basic Medical Sciences

Östrojen hormonu ve menopoz 252-256
B.Zuhal ALTUNKAYNAK, Deniz ÜNAL, Selina AKSAK, Bünyami ÜNAL
Mülleriyan anomaliler ve cerrahi tedavileri 258-264
Davut GÜVEN, Hasan Onur TOPÇU, A. Sertaç BATIOĞLU
Penisilinle oluşturulan epilepside kolinerjik ve nitrerjik maddelerin diken amplitüdüne etkisi The effects of cholinergic and nitrergic substances on spike amplitude in penicillin induced epilepsy 304-310
Abdullah Hilmi MARANGOZ
Dengeli resiprokal translokasyon taşıyıcısı bir olgu ve habitüel düşük 312-314
Akın TEKCAN, Mehmet ELBİSTAN, Nurten KARA, İdris KOÇAK
İns(22;?)(pter→q11.2::?::q11.2→qter) karyotipine sahip bir olgu 316-318
Mehmet ELBİSTAN, Akın TEKCAN, Nurten KARA, İdris KOÇAK

Internal Medical Sciences

Hematolojik hastalıklarda splenektomi; tek merkez deneyimi 276-279
Manolya GÖRKEM, Memiş Hilmi ATAY, Engin KELKİTLİ, Piltan BÜYÜKKAYA, Düzgün ÖZATLI, Nil GÜLER, Mehmet TURGUT
Diyarbakır Devlet Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV, HIV, VDRL seropozitifliğinin ve aşılanma oranlarının belirlenmesi 280-284
Ahsen ÖNCÜL, Selda ASLAN, Habibe PİRİNÇÇİOĞLU, Erdal ÖZBEK
Acil serviste vertigonun ayırıcı tanısı 290-294
Hayriye GÖNÜLLÜ, Dursun AYGÜN
Fakomatozis pigmentovaskülaris 320-322
Nursel DİLEK, Yunus SARAL, Ahmet METİN, Selim DERECİ, Aysima ÖZÇELİK

Surgery Medical Sciences

Yoğun bakım ünitesinde intraabdominal enfeksiyonlar 266-270
Tülin Akarsu AYAZOĞLU
Santral seröz retinopatide predispozan faktörler ve hastalığın doğal seyri. 272-275
Yıldıray YILDIRIM, Fahrettin AKAY
Humerus diafiz psödoartrozlarının tedavisinde kilitli intramedüller çivileme sonuçları 286-289
Yılmaz ŞAHİN, Yılmaz TOMAK, Bülent DİRİ
Özel ve normal hasta odalarında yatan hastaların memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılması 296-303
Hatice KUMCAĞIZ, Teslime KARABULUT DOYURGAN, Zafer MALAZGİRT
Unutulmuş parmak turnikesi 324-326
Ferhat SAY


ISSN: 1309-5129