Vol 29, No 3s (2012)

Kardiyoloji-Enfeksiyon

Table of Contents

Editorial

First Page And Contents PDF
 
Editorial PDF
 
Editorial PDF
 

Internal Medical Sciences

Brusellozis 149-154
Ömer EVİRGEN, Vicdan KÖKSALDI MOTOR
Şarbon 155-162
Aziz ÖĞÜTLÜ
Leptospiroz: “Yeni fark edilen eski bir enfeksiyon hastalığı” 163-168
Vedat TURHAN, Mustafa HATİPOĞLU
Lyme hastalıgı 169-174
Mücahit YEMİŞ, Bilgul METE, Ilker Inanc BALKAN
Kırım kongo kanamalı ateşi 175-181
Pınar ÖNGÖRÜ, Hürrem BODUR
Batı Nil virüs enfeksiyonu 183-192
Selma TOSUN
Pandemik grip 193-200
İlker İnanc BALKAN
Ateroskleroz patogenezi 101-106
Halit ZENGİN
Kardiyovasküler risk faktörleri 107-116
Okan GÜLEL
Kararlı angina pektoris 117-121
Korhan SOYLU
ST yükselmeli akut miyokard infaktüsü 123-125
Özcan YILMAZ
ST yükselmeli akut miyokard infarktüsü tedavisi 127-131
Serkan YÜKSEL, Mahmut ŞAHİN
ST yükselmesi olmayan akut koroner sendromlar 133-139
Murat MERİÇ
Ateroskleroz: Primer ve Sekonder Korunma 141-146
Sabri DEMİRCAN


ISSN: 1309-5129