Vol 29, No 4S (2012)

Göğüs-Tiroit

Table of Contents

Editorial

First Page And Contents PDF
 
Editorial PDF
 
Editoral PDF
 

Surgery Medical Sciences

Özofagus kanserinin epidemiyolojisi S203-S208
Ayşen TASLAK ŞENGÜL
Özofagus kanserinde tanısal teknikler S209-S214
Atila TÜRKYILMAZ
Özofagus kanserleri patolojisi S215-S226
Duygu KANKAYA, Işınsu KUZU
Özofagus kanserinde klinik ve evreleme S227-S231
Erdal YEKELER, Nurettin KARAOĞLANOĞLU
Özofagus kanserinde transtorasik özofagus rezeksiyonu S233-S236
Murat ÖZKAN, İlker ÖKTEN
Özofagus kanseri cerrahisinde komplikasyonlar ve tedavisi S237-S242
Murat ÖZKAN, İlker ÖKTEN
Transhiyatal özofajektomi S243-S249
Ahmet BAŞOĞLU
Özofagus kanserleri tedavisinde minimal invaziv cerrahi uygulamaları S251-S256
Hasan Fehmi BATIREL, H.Volkan KARA
Özofagus kanserinde palyatif teknikler S257-S266
Atilla EROĞLU, Yener AYDIN
Özofagus kanserli hastalarda beslenme S267-S272
Yasemin BİLGİN BÜYÜKKARABACAK
Tiroit bezi anatomisi S273-S275
Mehmet EMİRZEOĞLU, Recep SANCAK
İyot metabolizması S277-S279
Ali OKUYUCU, Hasan ALAÇAM
Tiroit bezinde radyolojik görüntüleme yöntemleri S281-S288
Murat DANACI
Tiroit Sintigrafisi S289-S300
Fevziye CANBAZ TOSUN
Hipotiroidizm S301-S308
Hulusi ATMACA
Tirotoksikoz S309-S314
Engin KUT, Hulusi ATMACA
Tiroit nodüllerine yaklaşım S315-S320
Elif KILIÇ KAN, Ramis ÇOLAK
Tiroiditler S321-S327
Gülçin CENGİZ ECEMİŞ, Ramis ÇOLAK
İyi diferansiye tiroit kanserleri S329-S332
Mahmut BAŞOĞLU, Kağan KARABULUT
Kötü diferansiye tiroit kanserleri S333-S336
Bekir KURU
Tiroit hastalıklarında patolojik değerlendirme S337-S348
İlkser AKPOLAT
Tiroit cerrahisi sonrasında görülen komplikasyonlar S349-S352
Kağan KARABULUT, Cafer POLAT
Benign ve malign tiroit hastalıklarında radyoaktif iyot tedavisi S353-S361
Murathan ŞAHİN, Sibel UÇAK SEMİRGİN


ISSN: 1309-5129