Vol 30, No 1s (2013)

Table of Contents

Editorial

First Page And Contents PDF
 

Basic Medical Sciences

Parasetamol ve siklooksijenaz enzim inhibisyonu 9-14
Fatih İLKAYA, Mehmet Ziya YILMAZ
Ndrg1’in kanser ve demir şelatörleri ile ilişkisi 33-37
Osman SALIŞ, Abdülkerim BEDİR, Hasan ALAÇAM
Tiroit kanseri genetiği 55-62
Sengul TURAL, Akın TEKCAN, Mehmet ELBİSTAN, Nurten KARA
Birinci basamakta gece terlemesine yaklaşım “Dikkatten kaçan önemli bir belirti” 63-67
Mustafa UNAL, Bektas Murat YALÇIN, Hasan PİRDAL
Jermisid ajanlardan katyonik deterjanlar 75-79
Mehtap ÜNLÜ SÖĞÜT
Katarakt cerrahisi sonrası oluşan herpetik keratit olgusu 119-120
Emrah KAN, Hilal Eser ÖZKÜRT, Özlem Eşki YÜCEL
Kalsiyum glukonat, potasyum klorür ve sodyum bikarbonat’ın insan eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzimi üzerine in vitro etkileri 137-140
Seyit ALTIKAT, Mehmet Emin BÜYÜKOKUROĞLU, Mehmet ÇİFTÇİ, Nuri BAKAN, Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU

Internal Medical Sciences

Pemfigus vulgaris tedavisinde yenilikler 1-8
Müge GÜLER ÖZDEN, Ahmet Yaşar TURANLI
Sistemik skleroz: Neden ve nasıl? 39-45
Ali ŞAHİN, Mehmet Sezgin PEPELER
Artan mortalite ve morbidite nedeni olarak kardiyovasküler risk faktörlerine sistematik yaklaşım 47-53
Rahman YAVUZ, Demet YAVUZ, Hacı Ömer TONTUŞ
Erişkin, adolesan ve çocukluk yaş grubunda obeziteye klinik yaklaşım 69-74
Rahman YAVUZ, Hacı Ömer TONTUŞ
Çocuk ve erişkinlerde yabancı cisim aspirasyonları 81-85
Aygul GÜZEL, Sule PAKSU
Fahr hastalığı; iki olgu sunumu 87-90
Mesut METE, Ozgur KARABIYIK, Emel Ur OZCELIK, Mehmet SAVRAN, Fusun Demırcıvı OZER
Antihistaminik zehirlenmesine bağlı ventriküler taşikardi olgusu 121-123
Ethem ACAR, Ahmet BAYDIN, Latif DURAN
Toraksta lenfomayı taklit eden enterik kist olgusu 125-127
Burcu EROĞLU, Murat ELLİ, Suat AYYILDIZ, Meltem CEYHAN BİLGİCİ, Ayhan DAĞDEMİR, Övünç APAYDIN
Tekrarlayan akciğer infeksiyonunun nadir bir nedeni: Kartagener sendromu 129-131
Mehmet Halil ÇELİKSOY, Şükrü Nail GÜNER, Burcu ÇALIŞKAN, Recep SANCAK, Ayhan SÖĞÜT

Surgery Medical Sciences

Obezite ve anestezi 15-23
Yasemin Burcu ÜSTÜN, Ersin KÖKSAL
Yoğun bakımda sedasyon ve analjezi ihtiyacı 25-31
Binnur SARIHASAN, Yasemin Burcu ÜSTÜN
Monostatik fibröz displazi : Olgu sunumu 91-93
Ümit SELÇUK, Mehtap MUĞLALI, Peruze ÇELENK, Murat CANGER, Ömer GÜNHAN
Meme kanserine bağlı üst servikal vertebral metastaz: Olgu sunumu 95-97
Enis KURUOĞLU, Abdullah Hilmi MARANGOZ, Kerameddin AYDIN, Cengiz ÇOKLUK
Plastik cerrahide GO-kart yaralanmaları 99-101
Osman KELAHMETOĞLU, Tekin ŞİMŞEK, Ozan ASLAN, İlhami Oğuzhan AYDOĞDU, Ahmet DEMİR
Spontan regresyon gösteren lomber disk hernisi 103-105
Enis KURUOĞLU, Abdullah Hilmi MARANGOZ, Kerameddin AYDIN, Cengiz ÇOKLUK
Endometrioid tip endometriyal adenokarsinomun boyuna metastazı: Olgu sunumu 107-109
Sinan ATMACA, Hatice DURAK, Teoman ŞEŞEN, Sancar BARIŞ
Karaciğerin nadir görülen primer tümörü: Epiteloid hemanjioendotelyoma 111-113
İlhan KARABIÇAK, Savaş YÜRÜKER, Sercan BÜYÜKAKINCAK, Tuğrul KESİCİOĞLU, Hamza ÇINAR, Bülent KOCA, Murat DANACI, Koray TOPGÜL, Mahmut BAŞOĞLU, Levent YILDIZ
Talusun total çıkığı 115-117
Ferhat SAY, Kamil YENER, Ahmet Murat BÜLBÜL
Total diz artroplastisi sonrası görülen peroneal sinir hasarı 133-135
Çağatay Eyüp ZENGİN, Birol Ali GÜLMAN


ISSN: 1309-5129